EXÀMENS DE CERTIFICAT PER ALUMNAT LLIURE

,

Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria ordinària.

 

En trobareu tota la informació aquí.