Consell escolar

Teresa Rius  Villaplana (presidenta) – trius2@xtec.cat

Susanna Madrid  Salas (secretària i representant del professorat) – smadrid3@xtec.cat

Núria Casas Illa (representant del professorat) – ncasas6@xtec.cat

Elisabet Pons Casahuga (representant de l’alumnat) – betpc26@gmail.com

Gràcia Porta  Salas (representant de l’alumnat) – jaumeigracia@gmail.com

Juan Luís Llanos Retamero (representant del PAS) – jllanos@xtec.cat

Rosa Rodriguez i Malé (representant de l’ajuntament) – rodriguezmrm@ajberga.cat