Documentació de centre

  • Projecte educatiu de centre (PEC) – En revisió i actualització
  • Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) – En revisió i actualització
  • Estratègia Digital de Centre