Cursos 2024-25

Nivells impartits

Nivell Bàsic: 1r i 2n

Nivell Intermedi B1: 3r

Nivell Intermedi B2: 4t i 5è

Nivell Avançat: C1