CURSOS INTENSIUS D’ESTIU – 30 hores

Francès i anglès

  • Dilluns a divendres de 9h30 a 12h30 (30 hores)
  • Del 4 al 15 de juliol
  • 175 € (consulteu bonificacions aquí)
  • Professorat nadiu i altament qualificat
  • Matrícula: fins a exhaurir places
DESCRIPCIÓ:
  • Curs adreçat a adults i joves que desitgin revisar i ampliar els seus coneixements actuals de la llengua anglesa o francesa.
  • Es treballaran de manera focalitzada les destreses orals (escoltar i parlar).
REQUISITS:
  • En cas de no poder acreditar el nivell de llengua en el moment de la matrícula, s’haurà de realitzar un test de nivell.

L’escola es reserva el dret d’anul.lar un curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits.

 

Per a més informació i sol·licitud de nivell: eoibergueda@xtec.cat – 93 821 41 16