PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DE TÍTOLS I CERTIFICATS

Convocatòria extraordinària per a l’obtenció dels certificats d’anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 i certificats de català del nivell avançat C2, de les EOI.(febrer de 2024)

A la EOI del Berguedà hi haurà la possiblitat d’examinar-se del nivell:

avançat C1 d’anglès (2 de febrer)

Termini d’inscripció: del 13 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 17 de novembre de 2023.

Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.

Convocatòria ordinària per a l’obtenció dels certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1,  intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de les EOI. (maig-juny de 2024)

A la EOI del Berguedà hi haurà la possiblitat d’examinar-se dels nivells:

avançat B2 d’anglès (28 de maig)

avançat C1 d’anglès (27 de maig)

intermedi B1 de francès (3 de juny)

Termini d’inscripció: del 26 de febrer (a partir de les 9 h) a l’1 de març de 2024.

Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.