El Consell potencia l’aprenentatge efectiu d’idiomes mitjançant ajuts econòmics

El programa “Estiu d’Idiomes” és una iniciativa del Consell Comarcal del Berguedà adreçada a joves entre 18 i 31 anys. El conseller comarcal d’ensenyament, el senyor Llorenç Altozano, ha explicat que el programa consta d’un curs d’anglès i un camp de treball. El curs es fa a l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà, durant les dues primeres setmanes de juliol i l’estada, posteriorment en un camp de treball a territori europeu, organitzat pel Servei Civil Internacional.

Els Consell Comarcal ofereix uns ajuts fins a un màxim de 500€ per a cobrir el camp de treball. Aquests ajuts es poden sol·licitar fins el dia 28 de maig. Un cop atorgat l’ajut, l’alumne s’haurà de matricular al curs intensiu d’anglès a l’EOI Berguedà i presentar el rebut al Consell Comarcal, el qual farà efectiu el pagament de 500€ per cobrir els costos del camp de treball.

El secretari de l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà, la senyor Agustí Serrano, ha explicat que el curs d’anglès és en modalitat intensiva, del 2 al 13 de juliol, de 9.30h a 12:30h i té un cost de 158.80€.

Més informació a la web del Consell Comarcal.