Botons de la barra lateral. Mirar revisió i copiar el shortcode i enganxar-lo al widget que vulgui.