Cursos 2017-18

Nivells impartits

Curs de llengua instrumental “Italià 2 (A2)

Grup 1: dilluns de 18:00 a 21:00h