Matrícula antic alumnat curs 2017-18

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma en aquesta escola, l’any acadèmic en curs o immediatament anterior, són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent, excepte els alumnes que volen fer C1 d’anglès que tenen unes condicions de matrícula diferent.

Per accedir a la informació i calendari de matrícula, feu clic aquí.

Normativa

  1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Ensenyament. Per accedir a l’aplicatiu de preinscripció i matrícula, feu clic aquí.
  2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.
  3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles aquí.
  4. Si us heu beneficiat d’una reducció o exempció del preu de la matrícula per primera vegada, o si ha hagut algun canvi en la vostra situació de beneficiari d’aquesta reducció o exempció haureu d’enviar el document que ho justifiqui a eoibergueda@xtec.cat i que dependrà de cada cas. El termini és fins el 21 de juliol d’enguant. Si ho preferiu també podeu entregar aquesta documentació presencialment a l’escola. El lliurament d’aquesta documentació és requisit obligatori per tal que la matrícula quedi formalitzada correctament.